Aluteam biała podlaska

Pierwszym i największym wyobrażalnym kataklizmem natury był Wielki Wybuch, który w przekonaniu uczonych jest rzeczywistą przyczyną powstania całego, znanego nam dziś Wszechświata. Zaprzysięgli pesymiści mogliby to uznać za wydarzenie co najmniej niepożądane, ponieważ gdyby Wielki Wybuch nie nastąpił, nie pociągnąłby za sobą wszystkich późniejszych nieszczęść. Aczkolwiek nikt nie wie, co się dokładnie wydarzyło, dzisiejsi naukowcy twierdzą, że Wszechświat przed Wielkim Wybuchem był samotnym, krańcowo oziębionym polem energii, nie większym niż pyłek unoszący się w ciemnej, bezkresnej próżni. Następnie, z jakiegoś nieznanego powodu, pole to zostało zakłócone przez przypadkową fluktuację. Nagle pole energii zaczęło się gwałtownie rozszerzać, czego konsekwencją było wytworzenie się w nim grawitacji, światła i cząstek elementarnych. W ułamku sekundy Wielki Wybuch wyrzucił na zewnątrz materię i energię z niewiarygodną szybkością i nawet dziś, miliardy lat później, Wszechświat wciąż się jeszcze rozszerza. Przez eony, jakie upłynęły od Wielkiego Wybuchu, tworzyły się potężne obłoki gazów i pyłu, które stopniowo gęstniały w galaktyki, gwiazdy, planety i wszystko to, co nas dzisiaj otacza.

error: Content is protected !!