Dilab stalowa wola

Drastyczne zmiany klimatu zachodzące w czasie jej trwania zniszczyły świat zwierzęcych gatunków. Zarówno walka o malejące zapasy pożywienia, jak inne czynniki, doprowadziły do wyginięcia połowy fauny Europy i północnej Afryki w ciągu dwudziestu tysięcy lat. Wymarła wówczas większość wielkich ssaków lądowych, a wśród nich tygrysy szablastozębne, trzyipółmetrowe kangury, trzy tonowe niedźwiedzie i wyposażone w ponadcztero- metrowe kły mamuty. Wielkie ssaki przetrwały tylko w niektórych częściach Afryki. Jak ujął to zoolog Alfred Wallace, żyjemy w zubożonym zoologicznie świecie, z którego zniknęły wszystkie największe, najdziksze i najsilniejsze jego formy. Choć z pewnością dotychczas ostatnia, ta epoka lodowcowa nie była bynajmniej jedyna, jaka wystąpiła w tysiącleciach historii ziemskiego globu. W istocie wystąpiły cztery takie okresy. Pozostałe trzy panowały mniej więcej 1,6 miliona lat temu (okres trwania 300 tys. lat); 900 tys. lat temu (200 tys. lat) i 550 tys. lat temu (150 tys. lat). Można by się tylko zastanawiać, czy ostatnia epoka lodowcowa jest rzeczywiście ostatnią.

error: Content is protected !!