Marieta marecka wikipedia

Potężne, osiągające wysokość stu metrów bałwany morskie biły brzegi Morza Śródziemnego w wielu miejscach, ale prawdopodobnie najbardziej ucierpiała cywilizacja minojska na pobliskiej Krecie. Choć trudno to twierdzić z całkowitą pewnością, archeologowie utrzymują jednak, że fatalne skutki tej wielkiej erupcji prawdopodobnie poważnie osłabiły pozycję Minojczyków na Krecie, czego konsekwencją był najpierw upadek, a następnie całkowity zanik ich kultury. W roku 350 p.n.e. grecki filozof Platon pisał o znanej mu z ustnych przekazów legendarnej cywilizacji Atlantydy. Było to potężne i wspaniałe mocarstwo, które władało całą tą wyspą wieloma innymi wyspami. Według relacji Platona, Atlantyda została zniszczona przez gwałtowne trzęsienie ziemi i powodzie, a następnie pogrążyła się w morskich odmętach. Niektórzy uważają dziś, że legenda Atlantydy ma związek z wielką erupcją na Therzę w 1628 roku p.n.e. i upadkiem cywilizacji minojskiej, który był jej konsekwencją.

error: Content is protected !!