Przebukowanie biletu ryanair

Greckie miasto-państwo Ateny miało za sobą długi okres pomyślnego rozwoju, kiedy w roku 431 wybuchła wojna z jego odwiecznym rywalem Spartą. Ateńczycy, którymi wówczas władał wielki wódz Perykles, postanowili uniknąć starcia z przeważającymi siłami Spartan i wycofać się za potężne mury obronne miasta, z jednoczesnym użyciem swej silnej floty wojennej, która otrzymała rozkaz angażowania się w lądowe wypady. Kiedy jednak z chwilą pojawienia się pierwszych Spartan do miasta napłynęła fala uchodźców, ludność Aten padła ofiarą nieoczekiwanego wroga we własnych murach – plagi pomoru. Był to prawdopodobnie wysypkowy dur brzuszny, przywleczony przez jakiegoś zarażonego przybysza z północnej Afryki. Rozprzestrzenianiu się zarazy sprzyjało przeludnienie i fatalne warunki sanitarne. Według relacji historyka Tucydydesa – który sam ocalał z zarazy – choroba zaczynała się od gwałtownych uderzeń gorąca do głowy, zaczerwienienia i zapalenia oczu; a organy wewnętrzne, i gardło, i język, natychmiast przybierały krwawe zabarwienie, powodując nienaturalny, cuchnący oddech. Zaraza przenikała nieubłaganie cały organizm, torując sobie drogę poprzez płuca, by się ostatecznie umiejscowić w żołądku.

error: Content is protected !!