Tag Archives: powiślański bank spółdzielczy

Powiślański bank spółdzielczy

Wcześniej przeciw władzy babilońskiej zbuntowało się królestwo Judy, choć jak na ironię rewolcie przewodził Sedecjasz, stryj babilońskiego króla Nabuchodonozora II. Judejska Jerozolima przez szesnaście miesięcy odpierała oblężenie wojsk dowodzonych przez

error: Content is protected !!